Pagpapadala ng Sariling Email

ICT - Grade 4 / Komunikasyon at Kolaborasyon Gamit ang ICT

Sample Question

Ang email ay isang madaling paraan ng pagpapadala ng mensahe sa malayong lugar gamit ang Internet. Sa anong pinaikling mga salita nagmula ang e-mail?

  • Electric Mail
  • Electrical Mail
  • Electronic Mail
  • Electron Mail

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.