Pagpapadala ng Email na may Kalakip na Dokumento o Iba pang Media File

ICT - Grade 4 / Komunikasyon at Kolaborasyon Gamit ang ICT

Sample Question

Ano ang tawag sa mga electronic file na hindi maaaring isama sa karaniwang katawan ng e-mail?

  • Addition
  • Add-on
  • Attachment
  • Auxillary

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.