Pagkopya o Pag-download sa Computer ng Nakalap na Impormasyon Mula sa Internet

ICT - Grade 4 / Pangangalap at Pagsasaayos ng Impormasyon Gamit ang ICT

Sample Question

Ito ang command na nangangahulugan ng pagkopya o copy.

  • Ctrl+S
  • Ctrl+ V
  • Ctrl+ C
  • Ctrl+ Z

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.