Paggawa ng Table at Tsart Gamit ang Word Processing Tool

ICT - Grade 4 / Pag-susuri ng Impormasyon Gamit ang ICT

Sample Question

Mula sa aralin, anong tool ang ginagamit upang makagawa ng table at chart?

  • Word Processing Tool
  • Toolbar
  • Workbooks

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.