Paggamit ng mga Website sa Pangangalap ng Impormasyon

ICT - Grade 4 / Pangangalap at Pagsasaayos ng Impormasyon Gamit ang ICT

Sample Question

Ito ang pahinang unang makikita kapag nagbukas na ang isang website.

  • Web page
  • Home page
  • Search Tab
  • Search page

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.