Paggamit ng Computer File System

ICT - Grade 4 / Pangangalap at Pagsasaayos ng Impormasyon Gamit ang ICT

Sample Question

Ano ang tawag sa pagsasaayos ng mga file upang mapadali ang saving at retrieval ng mga ito sa isang storage medium?

  • File Size
  • File Sorting
  • File System
  • File name

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.