Paggamit ng Computer at Internet Bilang Mapagkukunan ng Iba’t ibang Uri ng Impormasyon

ICT - Grade 4 / Pangangalap at Pagsasaayos ng Impormasyon Gamit ang ICT

Sample Question

Anong uri ng website ang karaniwang naglalaman ng mga balita at o mga isyu na napapanahon?

  • Blog
  • Wiki
  • Forum
  • Informational

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.