Mga Panuntunan sa Paggamit ng Computer, Internet, at Email

ICT - Grade 4 / Ligtas at Responsableng Gamit ng ICT

Sample Question

Ano ang tawag sa mga panuntunan ng tamang paggamit ng computer, Internet o e-mail?

  • Computer Etiquette
  • Computer Literacy
  • Internetiquette
  • Mailtiquette

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.