Wasto sa Pangungusap Gamit ang Matatalinghagang Pahayag

Filipino - Grade 9 / Wika at Gramatika

Sample Question

Piliin ang pinaka-angkop na kahulugan ng nakasalungguhit na matalinghagang pahayag sa loob ng pangungusap.

Ilista mo na lamang sa tubig ang aking utang.

  • Kalimutan na ang utang
  • Magbabayad din ng utang
  • Tubig ang listahan
  • Nasa tubig ang utang

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Filipino - Grade 9

Topics