Suprasegmental na Antala/Hinto (Diin at Tono) sa Pagbigkas ng Tanka

Filipino - Grade 9 / Wika at Gramatika

Sample Question

Alin ang hindi kabilang sa mga katangian ng tula?

  • Binubuo ng mga taludtod
  • Maaaring may tugma
  • Binubuo ng talata
  • May sukat

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Filipino - Grade 9

Topics