Suprasegmental na Antala/Hinto (Diin at Tono) sa Pagbigkas ng Haiku

Filipino - Grade 9 / Wika at Gramatika

Sample Question

Ano ang isang maikling tulang nanggaling sa bansang Hapon na karaniwang pumapaksa sa paglalarawan sa kalikasan at pag-ibig?

  • Awit
  • Korido
  • Tanka
  • Haiku

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Filipino - Grade 9

Topics