Pinagmulan ng Salita (Etimolohiya)

Filipino - Grade 9 / Paglinang ng Talasalitaan

Sample Question

Tukuyin ang konseptong inilalarawan.

Ang pag-aaral ng wika sa pamamagitan ng pagsuri ng lumang mga teksto.

  • Philolohiya
  • Pag-aaral sa dayalekto
  • Komparatibong pamamaraan
  • Pagbabagong semantiko

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Filipino - Grade 9

Topics