Pang-abay na Pamaraan - Gamit sa Pagbuo ng Alamat

Filipino - Grade 9 / Wika at Gramatika

Sample Question

Piliin ang pinakawastong sagot.

Inilalarawan nito kung paano isinagawa ang kilos. Sumasagot ito sa tanong na paano.

  • Pang-abay na pamanahon
  • Pang-abay na panlunan
  • Pang-abay na pamaraan
  • Pang-abay na pang-agam

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Filipino - Grade 9

Topics