Pagbabagong Nagaganap sa Salita Dahil sa Paglalapi (Hulapi)

Filipino - Grade 9 / Paglinang ng Talasalitaan

Sample Question

Ang pantig na inilalagay sa dulo ng salita upang baguhin ang kahulugan nito ay tinatawag na ano?

  • unlapi
  • gitlapi
  • hulapi
  • walapi

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Filipino - Grade 9

Topics