Pagbabagong Nagaganap sa Salita Dahil sa Paglalapi (Gitlapi)

Filipino - Grade 9 / Paglinang ng Talasalitaan

Sample Question

Ang panlaping ilinalagay sa gitna ng salita upang maiba ang kahulugan nito ay tinatawag na __________.

  • unlapi
  • hulapi
  • gitlapi
  • gitnapi

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Filipino - Grade 9

Topics