Pag-aantas ng mga Salita (Clining) Batay sa Tindi ng Emosyon o Damdamin

Filipino - Grade 9 / Paglinang ng Talasalitaan

Sample Question

Ano ang pinakaangkop na salita upang mabuo ang diwa ng pangungusap?

Ang [% \underline{\hspace{3cm}} %]ay isang paraan ng pagbabahagi ng mga kuro-kuro o pananaw tungkol sa iba’t ibang paksa.

  • pakikipagtalastasan
  • pakikipagkaisa
  • pakikipagsabwatan
  • pakikipagrelasyon

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Filipino - Grade 9

Topics