Kasanayang Komunikatibo (Linggwistik, Sosyolingwistik, Diskorsal at Istratedyik)

Filipino - Grade 9 / Wika at Gramatika

Sample Question

Si Alice ay taal na Cebuano. Pumunta siya sa Maynila upang makipagkita sa isang kliyente na taga-Batangas. Hindi mapalagay si Alice dahil hindi siya bihasa sa wikang Filipino.

  • Kasanayang Linggwistik
  • Kasanayang Sosyolinggwistik
  • Kasanayang Diskorsal
  • Kasanayang Istratedyik

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Filipino - Grade 9

Topics