Kahulugan ng Salita - Salitang may Higit sa Isang Kahulugan

Filipino - Grade 9 / Paglinang ng Talasalitaan

Sample Question

Piliin ang pinakawastong sagot.

Sa pagpapakahulugan sa salita ay maaari itong bigyan ng kahulugang [% \underline{\hspace{3cm}} %] at [% \underline{\hspace{3cm}} %].

  • literal
  • matalinghaga
  • kolokyal
  • tahas

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Filipino - Grade 9

Topics