Kahulugan ng Salita - Kahulugan ng Salita sa Pamamagitan ng Halimbawa (Noli Me Tangere)

Filipino - Grade 9 / Paglinang ng Talasalitaan

Sample Question

Piliin ang kahulugan ng salitang nakadiin batay sa konteksto ng pangungusap.

Napipilan ng lakas si Sisa nang makitang may dugong umaagos sa noo ng kaniyang anak.

  • Nawalan
  • Nagkaroon
  • Dumami
  • Lumiit

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Filipino - Grade 9

Topics