Kahulugan ng Salita - Kahulugan ng mga Salitang may Kaugnayan sa Kultura sa Tulong ng Word Association

Filipino - Grade 9 / Paglinang ng Talasalitaan

Sample Question

Piliin ang pinakawastong sagot.

Ang [% \underline{\hspace{3cm}} %] ay tinatawag ding kalinangan.

  • Kultura
  • Yaman
  • Katutubo
  • Wika

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Filipino - Grade 9

Topics