Kahulugan ng Salita - Kahulugan ng mga Salita Batay sa Kontekstong Pinaggamitan

Filipino - Grade 9 / Paglinang ng Talasalitaan

Sample Question

Piliin ang kahulugan ng salitang may salungguhit na ginamit sa sumusunod na kontekstong isinasaad sa pangungusap.

Mahal ang mga bagong gadget na nagsulputan ngayon.

  • mataas na presyo o halaga
  • iniibig
  • maharlika

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Filipino - Grade 9

Topics