Kahulugan ng Salita - Kahulugan ng mga Imahe at Simbolo sa Binasang Kwento

Filipino - Grade 9 / Paglinang ng Talasalitaan

Sample Question

Piliin ang wastong sagot.

Tinatawag din itong mga larawang diwa. Ang mga ito ay maaaring pahayag o parirala na mayroong ipinapakahulugan. Sa tulong nito ay nagagawang paganahin ng may-akda ang imahinasyon ng mga mambabasa.

  • imahe
  • simbolo
  • panitikan
  • pahiwatig

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Filipino - Grade 9

Topics