Kahulugan ng Salita - Kahulugan ng Mahirap na Salitang Ginamit sa Akda Batay sa Konotatibong Kahulugan (Maikling Kwento/ Nobela)

Filipino - Grade 9 / Paglinang ng Talasalitaan

Sample Question

Ano ang tawag sa pansariling pagpapakahulugan sa isang salita batay sa damdamin, saloobin, karanasan, sitwasyon, at kinagisnang kultura nito?

  • denotasyon
  • konotasyon
  • pananaw
  • katapora

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Filipino - Grade 9

Topics