Kahulugan ng Salita - Kahulugan ng Mahirap na Salitang Ginamit sa Akda Batay sa Denotatibong Kahulugan (Maikling Kwento o Nobela)

Filipino - Grade 9 / Paglinang ng Talasalitaan

Sample Question

Ano ang tawag sa leksikon o literal na kahulugan ng isang salitang matatagpuan sa diksyunaryo?

  • denotatibong kahulugan
  • konotatibong kahulugan
  • madaling kahulugan
  • malayang kahulugan

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Filipino - Grade 9

Topics