Kahulugan ng Salita - Kahulugan ang mga Salitang may Natatagong Kahulugan

Filipino - Grade 9 / Paglinang ng Talasalitaan

Sample Question

Ang isang salita ay maaaring magkaroon ng iba’t ibang pagpapakahulugan bukod pa sa literal o leksikal nitong kahulugan.

Ano ang katawagan dito?

  • denotasyon
  • konotasyon
  • natatagong kahulugan

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Filipino - Grade 9

Topics