Kahulugan ng Salita - Kahulugan ang Matatalinghagang Pahayag sa Parabula

Filipino - Grade 9 / Paglinang ng Talasalitaan

Sample Question

Piliin ang pinakawastong sagot.

Ang mga ito ay mga pahayag na nagtataglay ng malalim na kahulugan.

  • Idyoma
  • Salita
  • Talasalitaan
  • Pangungusap

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Filipino - Grade 9

Topics