Iba't ibang Ekspresyon sa Pagpapahayag ng Damdamin

Filipino - Grade 9 / Wika at Gramatika

Sample Question

Piliin ang pinakawastong sagot.

Ang paggamit ng [% \underline{\hspace{3cm}} %]sa pagpapahayag ay nakatutulong upang epektibong naihahatid ang mga naiisip at nasasabi ang mga nararamdaman.

  • damdamin
  • pakikipagtalastasan
  • iniisip
  • ekspresyon

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Filipino - Grade 9

Topics