Hudyat ng Pagsusunod-Sunod ng Pangyayari (Sanaysay/Dula)

Filipino - Grade 9 / Wika at Gramatika

Sample Question

Anong uri ng pang-uring pamilang ang nagpapakita ng pagkakasunod-sunod?

  • kardinal
  • pamahagi
  • ordinal
  • patakda

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Filipino - Grade 9

Topics