Hudyat ng Pagsusunod-Sunod ng Pangyayari (Maikling Kwento/Nobela)

Filipino - Grade 9 / Wika at Gramatika

Sample Question

Sa pagsusunod-sunod, kailan ginagamit ang pang-uring pamilang na ordinal gaya ng una, ikalawa, at patuloy?

  • sa pangalan ng tao lamang
  • sa lahat ng pangngalan
  • sa lahat ng pang-ugnay
  • sa pagbibigay ng panuto

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Filipino - Grade 9

Topics