Ekspresyong Nagpapahayag ng Katotohanan

Filipino - Grade 9 / Wika at Gramatika

Sample Question

Isang katotohanan na bahagi na ng buhay ng tao ang [% \underline{\hspace{3cm}} %] upang magpahayag ng opinyon o katotohanan.

  • pakikipagtalo
  • pakikipag-usap
  • pakikisalamuha
  • pakikipagnegosasyon

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Filipino - Grade 9

Topics