Angkop na Salita sa Paglalarawan ng mga Bayani ng Kanlurang Asya

Filipino - Grade 9 / Wika at Gramatika

Sample Question

Piliin ang pinakawastong sagot.

Siya ay tanyag na propeta ng relihiyong Islam.

  • Leila Sharif
  • Reza Shah Pahlavi
  • Mustafa Kemal
  • Mohammed

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Filipino - Grade 9

Topics