Angkop na Salita o Ekspresyon sa Pagpapatunay (Nolie Me Tangere)

Filipino - Grade 9 / Wika at Gramatika

Sample Question

Isang patunay na nanghihimasok ang mga prayle sa buhay ng mga tao noon ang_____________.

  • pangingialam ni Padre Damaso sa mga uupo sa kabisera sa hapunan
  • pangingialam ni Padre Damaso sa pag-iibigang Ibarra at Maria Clara
  • paningialam ni Padre Damaso tuwing misa.

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Filipino - Grade 9

Topics