Angkop na Salita o Ekspresyon sa Paglalahad ng Sariling Pananaw (Noli Me Tangere)

Filipino - Grade 9 / Wika at Gramatika

Sample Question

Tukuyin kung ang himig ng paglalahad ay pagsang-ayon o pagsalungat.

Sa aking palagay, tama lamang ang ginawa ni Ibarra na ipagtanggol ang kanyang ama laban sa panlilibak ni Padre Damaso.

  • Pagsang-ayon
  • Pagsalungat

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Filipino - Grade 9

Topics