Angkop na Salita o Ekspresyon sa Pag-Iisa-Isa (Noli Me Tangere)

Filipino - Grade 9 / Wika at Gramatika

Sample Question

Buuin ang diwa ng pangungusap sa pamamagitan ng pagpili ng mga angkop na salita o bagay na inisa-isa sa pangungusap.

Ang mga di-mabuting ehemplo ng mga prayle sa nobelang Noli Me Tangere ay mga sumusunod: sina _______, ______, at _____________.

  • Padre Camorra, Padre Florentino, at Padre Irene
  • Padre Sibyla, Padre Damaso, at Padre Salvi
  • Padre Sibyla, Padre Camorra, at Padre Fernandez

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Filipino - Grade 9

Topics