Angkop na salita/ ekspresyon sa Paglalarawan (Noli Me Tangere)

Filipino - Grade 9 / Wika at Gramatika

Sample Question

Piliin ang pinakawastong sagot.

Nakatutulong ang[% \underline{\hspace{3cm}} %] upang lubusang ipamalas sa nakikinig o bumabasa ang hugis o anyo ng kabuuan ng isang tao, bagay, o pangyayari.

  • Paglalarawan
  • Pagsasabuhay
  • Pakikinig
  • Pagsasalaysay

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Filipino - Grade 9

Topics