Angkop na Pang-ugnay sa Pagsulat ng Maikling Dula

Filipino - Grade 9 / Wika at Gramatika

Sample Question

Piliin ang pinakawastong sagot.

Ang[% \underline{\hspace{3cm}} %] ay ginagamit upang pagdugtungin ang dalawang salita, parirala, sugnay sa loob ng isang pangungusap.

  • pangngalan
  • pandiwa
  • pang-ugnay
  • panulad

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Filipino - Grade 9

Topics