Angkop na mga Pahayag sa Pagbibigay ng Ordinaryong Opinyon

Filipino - Grade 9 / Wika at Gramatika

Sample Question

Punan ang patlang ng wastong pahayag.

[% \underline{\hspace{3cm}} %]ako sa sinabi ng kapulungan ukol sa muling botohan, sapagkat dapat naman talagang muling pagbotohan ang pagpapalit ng konstitusyon sapagkat maraming hindi nakadalo noong nakaraang sesyon.

  • Sumasang-ayon
  • Tumututol
  • Talaga
  • Tunay

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Filipino - Grade 9

Topics