Angkop na mga Pahayag sa Pagbibigay ng Mungkahi

Filipino - Grade 9 / Wika at Gramatika

Sample Question

Piliin ang pinakawastong sagot na naglalarawan ng katangian ng mungkahi.

Sa baranggay hall ka humingi ng tulong. Sila ang nakatulong sa amin noong nakatakas at nawala ang aso namin.

  • Hindi pagiging sensitibo sa mungkahing hindi sinunod
  • Pagrekomenda ng ibang mas angkop mapagkunan ng mungkahi
  • Pagbibigay ng mungkahi na may basehan
  • Pagbibigay ng mungkahi na hindi hinihingi

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Filipino - Grade 9

Topics