Angkop na Ekspresyon sa Pagpapaliwanag (Noli Me Tangere)

Filipino - Grade 9 / Wika at Gramatika

Sample Question

Sino ang naghanda ng isang piging o salo-salo kaugnay ng pagbabalik-bansa ni Crisostomo Ibarra?

  • Kapitan Tiago
  • Padre Damaso
  • Rafael Ibarra
  • Donya Victorina

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Filipino - Grade 9

Topics