Angkop na Ekspresyon sa Pagpapahayag ng Ordinaryong Pangyayari (Noli Me Tangere)

Filipino - Grade 9 / Wika at Gramatika

Sample Question

Piliin ang pinakawastong sagot.

Ang ekspresyong ipinahahayag o kaya naman ay ipinakikita sa pamamagitan ng ekspresyon ng mukha ay bunga lamang ng mga [% \underline{\hspace{3cm}} %] sa ating paligid o kaya ay ating kinasasangkutan.

  • Nangyayari
  • Reaksyon
  • Sigalot
  • Nagtitiis

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Filipino - Grade 9

Topics