Angkop na Ekspresyon sa Pagpapahayag ng Damdamin (Noli Me Tangere)

Filipino - Grade 9 / Wika at Gramatika

Sample Question

Piliin ang tamang damdamin na naipahayag.

“’Ewan ko ba!’ sabay kibit-balikat ng sepulturero.”

  • Pagkayamot
  • Pagkatuwa
  • Pagkalungkot
  • Pagpipigil

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Filipino - Grade 9

Topics