Angkop na Ekspresyon sa Paghahambing (Noli Me Tangere)

Filipino - Grade 9 / Wika at Gramatika

Sample Question

Punan ang patlang.

Si Sinang ay __________ ganda ni Andeng.

  • Sing
  • Di totoo
  • Di-gaano
  • Ga

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Filipino - Grade 9

Topics