Wika ng Kabataan sa Pagpapahayag ng Damdaming Nakapaloob sa Akda

Filipino - Grade 8 / Wika at Gramatika

Sample Question

Piliin ang pinakawastong sagot.

Bakit sinasabing "buhay" ang wika?

  • May kaluluwa ito.
  • Ginagamit ito ng buhay na mga tao.
  • Nagbabago ito at natututo.
  • Nasasaktan ito sa maling paggamit.

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Filipino - Grade 8

Topics