Salitang Nanghihikayat

Filipino - Grade 8 / Wika at Gramatika

Sample Question

Piliin ang pinakawastong sagot.

Ano ang pahayag na nanghihikayat?

  • Pahayag na kinukuha ang pagpanig ng kinakausap
  • Pahayag na naglalarawan ng kagandahan ng ideya
  • Pahayag na naglalahad ng mga tamang kaalaman
  • Pahayag na nagsasalaysay nang may buong tiwala

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Filipino - Grade 8

Topics