Paraan ng Pagpapahayag sa Pagsulat ng Sanaysay (Paghahambing)

Filipino - Grade 8 / Wika at Gramatika

Sample Question

Ano-ano ang dalawang uri ng paghahambing?

  • magkapareho at magkaiba
  • nakalalamang at nagkukulang
  • magkatulad at di magkatulad
  • nag-iisa at nakararami

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Filipino - Grade 8

Topics