Paglalapat ng Himig sa Orihinal na Tula na may Tamang Anyo at Kaisahan

Filipino - Grade 8 / Wika at Gramatika

Sample Question

Piliin ang pinakawastong sagot.

Ano ang tawag sa mahabang tulang binibigkas at naglalaman ng buhay, pag-uugali, at tradisyon ng isang komunidad.

  • Epiko
  • Tula
  • Alamat
  • Awit

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Filipino - Grade 8

Topics