Pagkiklino (clining) ang mga Piling Salitang Ginamit sa Akda (Sanaysay, Maikling Kuwento)

Filipino - Grade 8 / Paglinang ng Talasalitaan

Sample Question

Ang pagtukoy sa iba pang kahulugan ng isang salita ay isang paraan upang palawakin ang [% \underline{\hspace{3cm}} %].

  • talasalitaan
  • sanaysay
  • kuwento
  • alpabeto

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Filipino - Grade 8

Topics