Matatalinghagang Pahayag sa Florante at Laura

Filipino - Grade 8 / Paglinang ng Talasalitaan

Sample Question

Piliin ang pinakawastong sagot.

Ang Florante at Laura ay isang [% \underline{\hspace{3cm}} %] na tulang pasalaysay.

  • Awit
  • Korido
  • Epiko
  • Mito

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Filipino - Grade 8

Topics