Masining na Antas ng Wika sa Pagsulat ng Tula

Filipino - Grade 8 / Wika at Gramatika

Sample Question

Ito ay pagpapahayag ng kaisipan at damdamin sa pamamagitan ng mga piling-pili at maaayos na salita.

  • dula
  • tula
  • sanaysay
  • alamat

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Filipino - Grade 8

Topics