Makatotohanang Radio Broadcast na Naghahambing

Filipino - Grade 8 / Wika at Gramatika

Sample Question

Piliin ang pinakawastong sagot.

Para kaninong kapakinabangan ang isang radio broadcast?

  • Manunood
  • Mambabasa
  • Tagapakinig
  • Tagapaghusga

This is just one of our 121,230 study questions in Quipper School.

Quipper School Philippines Curriculum

Filipino - Grade 8

Topics